Vorstellungen und politisches Bewusstsein als Ausgangspunkt sozialwissenschaftlichen Lernens

 

Diskutieren Sie die Relevanz der Arbeitshypothese der „doppelten Heterogenität“ für eines Ihrer Fächer und stellen Sie dies anhand einen konkreten Unterrichtsinhaltes dar. 

Mit der „doppelten Heterogenität“ ist eine subjektive Wahrnehmung der SuS hinsichtlich unstrukturierten Begriffen gemeint. Die SuS können unterschiedliche Vorstellungen und individuell geprägtes Vorwissen von Begriffen und Themen haben, wie z.B. Demokratie, Freiheit und Wahrheit. Jeder Mensch ordnet Fachbegriffen verschiedene, individuelle Definitionen und Interpretationen zu, welche abhängig von Erziehung, Erfahrung und Herkunft sind.

Es kann im Klassenzimmer unterschiedliche Definitionen für bestimmte Begriffe geben. diese Der Umgang mit der „doppelten Heterogenität“ ist wichtig, damit Lehrkräfte Verständnis gegenüber unterschiedlichen Definitionen und Verständnis von Begriffen haben.

Im Biologieunterricht sind die meisten Fachbegriffe genau definiert, trotzdem gibt es SuS die erst einmal eine andere Vorstellung zu bestimmten Themen oder Begriffen haben könnten. 

Zum Beispiel kann der Begriff „Ökosystem“ von SuS anders definiert und interpretiert werden. Der Begriff kann von SuS auf der einen Seite als eine funktionelle Einheit von Biozonöse und Biotop definiert werden und auf der anderen Seite als ein offenes System, welches sich durch Einflüsse von Innen und Außen verändern kann.

2.   Skizzieren Sie unter Bezugnahme auf einen konkreten Unterrichtsinhalt drei methodische Varianten zur unterrichtspraktischen „Erhebung“ von Schüler*Innenvorstellungen.

Für eine unterrichtspraktische  „Erhebung“ von Schüler*Innenvorstellungen im Biologieunterricht können erst einmal die Fachbegriffe (wie z.B. Ökosystem, ökologische Nische, Symbiose) an die Tafel geschrieben werden. Anschließend wird den SuS genug Zeit zur Erstellung von Mind-Maps zu den jeweiligen Begriffen gelassen. Im Anschluss erfolgt ein Austausch der Vorstellungen in Gruppenarbeit, unbedingt sollten die Vorstellungen auch im Plenum diskutiert und auf der Tafel festgehalten werden. 

Eine andere Möglichkeit zur unterrichtspraktischen „Erhebung“ von  Schüler*Innenvorstellungen wäre es, den SuS ein informatives Video bzw Film/Doku über das jeweilige Thema zu zeigen (z.B. Grundbegriffe der Ökologie). Im Anschluss sollen die SuS in Gruppenarbeit Plakate erstellen, welche nach der Fertigstellung im Plenum vorgestellt und diskutiert werden sollten.

3. Formulieren Sie eine Beobachtungsaufgabe in Bezug auf unterschiedliche Sprachwirklichkeiten von SchülerInnen und Lehrer.

Wie geht die Lehrkraft mit missverständlichen Begriffen um ?

Wie Verhalten sich SuS, wenn sie sich untereinander mit den Definitionen von bestimmten Begriffen uneinig sind?

Beteilige dich an der Unterhaltung

40 Kommentare

 1. tive Wahrnehmung der SuS hinsichtlich unstrukturierten Begriffen gemeint. Die SuS können unterschiedliche Vorstellungen und individuell geprägtes Vorwissen von Begriffen und Themen haben, wie z.B. Demokratie, Freih

 2. Diskutieren Sie die Relevanz der Arbeitshypothese der „doppelten Heterogenität“ für eines Ihrer Fächer und stellen Sie dies anhand einen konkreten Unterrichtsinhaltes dar.

 3. Your post was a sheer delight! The combination of valuable insights and an engaging narrative was truly impressive. It’s evident that you’re not just sharing information, but crafting an experience for your readers. Kudos on such fantastic content!

 4. Kompozisyon Örnekleri: Kompozisyon, bir konu hakkında düşüncelerimizi yazılı olarak ifade etme sanatıdır. Öğrenciler genellikle okulda kompozisyon yazarak düşünce yazma becerilerini geliştirirler. Bir kompozisyon genellikle giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşur. Giriş bölümünde konu tanıtılır, gelişme bölümünde konu detaylandırılır ve sonuç bölümünde ise konu hakkında genel bir değerlendirme yapılır. Etkili bir kompozisyon yazmak için, konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmak ve düşünceleri açık ve anlaşılır bir şekilde ifade etmek önemlidir.

 5. 7 Signs Your Melanoma Has Spread a critical juncture in the journey of individuals diagnosed with this form of skin cancer. Melanoma, known for its aggressive nature, can advance beyond the skin to other parts of the body, making early detection and treatment paramount. The signs of metastasis include new lumps in the skin or other areas like the lungs, liver, brain, or bones, unexplained pain, weight loss, and neurological symptoms such as headaches or seizures.

 6. Mielofibrosi : Mielofibrosi, una rara forma di cancro del sangue che colpisce il midollo osseo. Questa condizione è caratterizzata dalla sostituzione del midollo osseo normale con tessuto cicatriziale fibroso. La mielofibrosi può causare anemia, affaticamento, piastrine basse e altre complicazioni legate alla produzione di cellule del sangue.

 7. İmplant Fiyat hastanın durumuna özel olarak belirlenmektedir. Çünkü implantın kaç dişe uygulanacağı, ek tedavilere ihtiyaç olup olmadığı ve seans sayısı kişiden kişiye değişmektedir. Bunun yanı sıra işlem sırasında kullanılan malzeme ve teknolojiler, hekimin uzmanlığı ve kliniğin bulunduğu lokasyon da fiyatları etkileyen unsurlardandır.

 8. Rak Jelita Grubego Objawy często są niezauważalne w początkowych stadiach choroby, co sprawia, że wczesna diagnoza jest trudna. Do najczęstszych objawów należą zmiany w rytmie wypróżnień, takie jak przewlekła biegunka lub zaparcia, krwawienie z odbytu lub krew w stolcu, uczucie niepełnego wypróżnienia, utrata masy ciała bez wyraźnej przyczyny oraz nieustanne zmęczenie.

 9. Composite Bonding Turkey is a minimally invasive cosmetic dental procedure used to repair chipped, cracked, or discolored teeth, as well as to improve their shape and alignment. In Turkey, composite bonding treatments are performed by skilled dental professionals using high-quality composite resin materials. This versatile technique offers a quick and cost-effective solution for enhancing the appearance of teeth, with results that look natural and last for years. With composite bonding in Turkey, you can achieve a more attractive smile without the need for extensive dental work.

 10. pvc şerit perde , genellikle endüstriyel alanlarda kullanılan, PVC’den yapılmış bir tür perdedir. Esnek ve şeffaf PVC şeritlerden oluşur. Bu şeritler, birbirine bağlıdır ve genellikle bir ray veya menteşe sistemiyle asılır. PVC şerit perdeler, bir alandan diğerine geçişi sağlarken hava akışını kontrol etmeye ve toz, ışık veya sıcaklık gibi dış etmenlerin girişini engellemeye yardımcı olur. Endüstriyel tesislerde, depolarda, soğuk hava depolarında, gıda işleme tesislerinde ve diğer benzer ortamlarda kullanılmaktadır. Bu perdeler, enerji tasarrufu sağlamak, hijyen koşullarını korumak ve işyerinde güvenliği artırmak gibi avantajlara sahiptir.

 11. Metástasis en el hígado es una condición que ocurre cuando células cancerígenas de otra parte del cuerpo se diseminan al hígado. Este tipo de cáncer secundario es más común que el cáncer de hígado primario y puede provenir de cánceres de colon, mama, pulmón, y otros órganos.

 12. Stage 4 mantle cell lymphoma , Stage 4 mantle cell lymphoma is an advanced stage of a rare and aggressive type of non-Hodgkin lymphoma characterized by the abnormal growth of B-cells. In stage 4 mantle cell lymphoma, cancerous cells have spread extensively throughout the lymphatic system and may involve other organs or tissues. Treatment for stage 4 mantle cell lymphoma typically involves chemotherapy, immunotherapy, targeted therapy, stem cell transplantation, or participation in clinical trials investigating novel treatment approaches. Prognosis can vary depending on factors such as age, overall health, and response to treatment. Early diagnosis and prompt initiation of therapy are crucial for improving outcomes in mantle cell lymphoma.

 13. We were doing some fun textured stencils when I thought it would be fun to try this out using palette knives. Look how rich that beautiful texture is.ggggg
  https://www.dailymotion.com/video/x8e47pq

  We find cool gadgets and nice decorations to help make your home better.
  If you need ideas for fixing things or making cool designs, Batters Home has lots of great ideas for you to try.

 14. Google arama sonuclarında Turkiyenin en kaliteli okey salonuna redidec olarak baglanabilirsiniz. Yapmanız gereken https://bit.ly/3xGQxqT btyl url sine tıklayarak oke salonumuza katılabilir hoş füzel vakitler geçirebilirsiniz. Online games always make people entertained with their games, and many people are interested in playing these online games. But here we have online games that will keep you entertained

 15. The syllabus covered limits and derivatives. Among other problems, https://bit.ly/3w3i6dA like I always ask students to write down the derivative formulas and then give an assortment of derivative problem We refrain from work with website design; the client, if wished, can then edit the websites to suit his wishes

 16. Late-stage multiple myeloma: Late-stage multiple myeloma is an advanced form of this blood cancer, characterized by significant bone damage, anemia, kidney dysfunction, and high levels of calcium in the blood. Symptoms may include bone pain, fractures, fatigue, frequent infections, and kidney issues. Treatment focuses on managing symptoms and slowing disease progression, using options like chemotherapy, targeted therapy, immunotherapy, and stem cell transplants.

 17. Evde Fizyoterapist, hastanın evine gelen fizyoterapistler aracılığıyla sunulur. Bu hizmet, özellikle ameliyat sonrası dönemde, hareket kısıtlılığı yaşayan bireyler veya kronik ağrıları olanlar için uygundur. Evde fizyoterapi, hastaların kendi evlerinde, bireysel ihtiyaçlarına uygun egzersizler yaparak daha hızlı ve etkili bir şekilde iyileşmelerini sağlar. Ayrıca, hastaların ev ortamında gerçekleştirdikleri günlük aktivitelere adaptasyonunu kolaylaştırır ve yaşam kalitelerini artırır.

 18. Sivilce izi tedavisi, cildin derin katmanlarında meydana gelen hasar sonucu oluşur ve tedavisi zor olabilir. İzlerin tedavisinde kullanılan yöntemler arasında lazer tedavileri, kimyasal peelingler ve mikroiğneleme bulunur. Her tedavi yöntemi, cilt tipi ve izin türüne göre kişiselleştirilmelidir. Etkili sonuçlar elde etmek için birden fazla tedavi seansı gerekebilir ve tedavi sonrası cilt bakımına özen göstermek önemlidir.

 19. HBsAg Nedir, HBsAg (Hepatit B yüzey antijeni), Hepatit B virüsünün yüzeyinde bulunan bir proteindir ve bu antijen, virüsün varlığını tespit etmek için kullanılan bir belirteçtir. HBsAg testi, kişinin Hepatit B virüsü taşıyıp taşımadığını belirlemek amacıyla yapılır.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert